The Big Picture

De basiselementen van de vaste werkweek

Thema: De vaste werkweek (op Maat) anno 2014-2015

Tuesday, Sep. 23rd, 2-5pm

Rechterland

Zwolle, OV

· Het Leerwerkatelier gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn

· Leerwerkatelier trainer Janny Polman (jpolman@landstede.nl ) kun je mailen als je vragen of wensen hebt mbt inhoud hebt.

Kosten 100 € vanuit teambudget


Aanmelding
Meld je aan bij leerwerkatelier@landstede.nl

uiterlijk 10 september a.s

Presentatie TO

Onderwerpen


· wat speelt er allemaal een rol bij de vaste werkweek
· wat betekent dat voor het onderwijs, de studenten en teamleden
· hoe doe ik dat in de praktijk van alledag als taakhouder Organisatie met mijn team/directie;
· waar loop ik tegenaan
· welke creatieve en winstgevende en kwaliteit verhogende oplossingen hebben andere taakhouders bedacht
· hoe regisseer ik het proces om de vaste werkweek samen met mijn team te realiseren ;
· welke resultaatafspraken maak ik hierover met mijn team en directie
· wat doe ik dit in mijn rol als taakhouder;
· wat helpt mij/het team om tot succes te komen?
Big image
Big image

TO

Talentvol ontwikkelen, is dat leren meer is dan het proces van verwerving van kennis, vaardigheden, waarden en normen. Leren is ook een proces van enculturatie in een bepaalde gemeenschap (de wereld van arbeid en beroep) waarbij de wijze van denken en handelen die eigen zijn aan deze gemeenschap worden overgenomen. Leren staat ten dienste van het ontwikkelen van unieke, diverse studenten. Die opdracht moeten we vertalen in een passende manier om ons onderwijs in te richten.
Big image

The Big Picture

E-TO is de verbeelding van onze visie, beweging, overwegingen en een uitwerking van de kader notitie. E-TO is niet zomaar een programma maar een construct. Doorontwikkeld en volledig uitgewerkt. Dit geeft een beeld, inzicht en een uitwerking.

Big image

Vaardigheden voor de 21ste eeuw

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken ensociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.
Big image

ETO

Het gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid. Maatwerk aan de studenten en rendement van het leren verhogen. Flexibiliteit van onderwijs en opleidingen te vergroten. Leer- en samenwerkingsprocessen zijn beter zichtbaar. Effectiever elkaar feedback geven op leerprocessen en producten en leren van elkaar leren.

Big image

Het individuele leerplan ILP

Het individueel leerplan wordt samengesteld uit leerwerkprestaties en TWIXX. Een leerwerkprestatie is een integrale (beroeps)opdracht waarin beroepsmatig handelen of het handelen van de student als burger centraal staat in een voor de student herkenbare context. Leerwerkprestaties worden ondersteund met TWIXX gericht op het zich eigen maken van de benodigde kennis en vaardigheden om de LWP te kunnen maken of uitvoeren. TWIXX zijn ondersteunende leeractiviteiten ten behoeve van het uitvoeren van die LWP’s

Big image